Дані про закупівлі підприємств, установ та організацій з відображенням фактично витрачених сум

Контрагент Сума договорів Фактично оплачені Фактично оприбутковані

Дебіторська заборгованість

Контрагент Сума Дата виникнення
Контрагент Сума Дата виникнення

Кредиторська заборгованість

Контрагент Сума Дата виникнення
Контрагент Сума Дата виникнення